Προκηρύξεις που λήγουν σύντομα

90 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η...

8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής: 2 ΔΕ Οδηγών 6...

10 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής: 3...

18 άτομα στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 18 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα να...

18 προσλήψεις παιδαγωγών στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε) προκηρύσσει την πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων Ανέργων Παιδαγωγών (ΠΕ 60-70),Νηπιαγωγών - Δασκάλων, ωρομισθίων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,...

10 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην ΕΔΕΤ Α.Ε.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Υπηρεσίες σχεδιασμού, διαλειτουργικότητας και...

13 προσλήψεις στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/06/2018-11/06/2018 Προκήρυξη Έντυπο αίτησης ΣΟΧ...

70 άτομα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον ΑΗΣ Καρδιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 70 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικότερα...

42 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γαλατσίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψη τριάντα έξι (36) γυμναστών, ενός (1) γιατρού, ενός (1) νοσηλευτή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...

39 Δικηγόροι της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 39 κενές μόνιμες θέσεις Δικηγόρου της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία. Απαιτούμενα προσόντα: - Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο. - Τριετής τουλάχιστον άσκηση του...

10 Εργάτες στο Δήμο Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών. Καταληκτική...

Πρόσληψη φυλάκων στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για το Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων...

1Κ/2018: Αιτήσεις για 209 μόνιμους στην ΕΥΔΑΠ

Ξεκίνησε σημερα 18 Απριλίου ημέρα Τετάρτη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 209 ατόμων στην...

113 θέσεις εργασίας στην Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν δεκατριών (113) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής: 32...

44 προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής: 39...

Προκηρύξεις που λήγουν σύντομα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ