ΕΣΠΑ: Προκήρυξη δύο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων

112

 

Την προκήρυξη δύο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ειδικότερα πρόκειται για:

Αξιολόγηση ΕΠΑΝΕΚ και επιμέρους δράσεων
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 16/3/2017 – 28/4/2017
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
Ενίσχυση δράσεων τουριστικής προβολής στην Περιφέρεια Κρήτης
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 3/4/2017 – 29/9/2017
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

πηγή