Θέσεις εργασίας στον Δήμο Περιστερίου

65

Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (Ανακοίνωση 1/2017) , του Υποέργου 2 «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» (Ανακοίνωση 2/2017) και του Υποέργου 3 «ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» (Ανακοίνωση 3/2017) της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001355.

Για να μένετε ενήμεροι κάντε Like στην σελίδα μας ΕΔΩ, κοινοποιήστε μας και πατήστε και το κουδουνάκι κάτω αριστερά. Ευχαριστούμε!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2017 Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2017 Παροχή συσσιτίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/2017 Κοινωνικό Φαρμακείο.