Παλιά Ελλάδα – Όταν υπήρχε αγάπη και σεβασμός!

58

Η φτώχεια χωρίς χρέη είναι μεγάλος πλούτος – Αριστοτέλης

Πηγή