Καταληκτική Ημερομηνία:
Τετάρτη, Μάιος 29, 2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο “VERSATILE ISLANDS CO-OPERATING FOR NEW SERVICES AND INNOVATION IN TOURISM – VISIT” 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems»

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «OLIVE_CULTURE: Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «OLIVE_CULTURE: Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «OLIVE_CULTURE: Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «OLIVE_CULTURE: Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs»

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter