10 Εργάτες στο Δήμο Μουζακίου

28

Ο Δήμος Μουζακίου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: 
Τετάρτη, Μάιος 23, 2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
24453 50119