ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

10 Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου ««SAFER Level Crossing by integrating and optimizing road-rail infrastructure management and design-SAFER-LC» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Accelerating C-ITS Mobility Innovation and deployment in Europe — C-MobILE» 

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Accelerating C-ITS Mobility Innovation and deployment in Europe — C-MobILE» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Agreen mind – GREEN and smart Mobility INDustry innovation» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean – MED 2014-202»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου ««SAFER Level Crossing by integrating and optimizing road-rail infrastructure management and design-SAFER-LC»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου ««SAFER Level Crossing by integrating and optimizing road-rail infrastructure management and design-SAFER-LC»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΤRA VISIONS 2020 – TRA VISIONS 2020» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου ««Strengthening synergies between Aviation and maritime in the area of Human Factors towards achieving more Efficient and resilient MODE of transportation» – «SAFEMODE» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Aggregation and Collaboration Tools to enhance cluster network in the maritime sector» – «CLUSTER ACT» 

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend