ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

100 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, συνολικού αριθμού εκατό ( 100 ) ατόμων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου 73 & Γορτυνίας), προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσμίας 10 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια, από 22/5/2019 έως & 31/5/2019 και ώρες: ( 10:00 έως 14:00). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο γραφείο της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς ( Διονύσου 73 & Γορτυνίας), τηλέφωνα επικοινωνίας : 2108019633 / 2106233315 / 2106231638.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend