Προσλήψεις φυλάκων στην ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, που εδρεύει στο Αργοστόλι του Δήμου Κεφαλλονιάς.


Προσλήψεις στην ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους ανακοινώνει την πρόσληψη 2 Αρχαιολόγων ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30-6-2019.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Προσλήψεις 5 ατόμων στον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.


Προσλήψεις 17 ατόμων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας και εστίασης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου που εδρεύει στις Βούτες του Δήμου Ηρακλείου.


Προσλήψεις 33 υδρονομέων στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει την πρόσληψη 33 υδρονομέων

για την αρδευτική περίοδο από 15/5 έως 15/10/2019.


Προσλήψεις 9 ατόμων στην ΕΦΑ Κέρκυρας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Αυτό το είδες;
Η εταιρεία PEPSICO αναζητά προσωπικό - Δείτε τις θέσεις - Κάντε αίτηση!

για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30/06/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.


Προσλήψεις 16 ατόμων στη ΔΕΥΑ Κατερίνης

H ΔΕΥΑ Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 16 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών.


Προσλήψεις 6 εργατών στη ΔΕΥΑ Βόλβης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 46/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της επιχείρησης.


Προσλήψεις στην ΕΦΑ Ιωαννίνων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για επτά (7) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών.
Προσλήψεις 8 ατόμων στο δήμο Αγρινίου

O δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου :

1.Πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων
2.Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Κολυμβητικών Δεξαμενών
3.Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Αποδυτηρίων

 

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter