11 προσλήψεις με ΣΟΧ στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

70

 

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων :          11 Μαρτίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:   20 Μαρτίου 2017

Το έντυπο ΣΟΧ4 θα το βρείτε ΕΔΩ