113 θέσεις εργασίας στην Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

80

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν δεκατριών (113) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής:

32 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου & Κοσμητική Συλλογή)
24 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο & Παναγιά του Κάστρου)
12 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Χώρος Ακρόπολης Λίνδου)
3 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Χώρος Φιλερήμου)
7 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικός Χώρος Καμίρου)
6 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Κω)
10 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Χώρος Ασκληπιείου Κω)
4 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Ρωμαϊκή Κατοικία Κω)
2 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Ρωμαϊκό Ωδείο Κω)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Δυτικός Αρχαιολογικός Χώρος Κω)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης)
2 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Καστελλόριζου)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Κάσου)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Αστυπάλαιας)

  90 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

2 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Κω)

1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας (Αρχαιολογικό Μουσείο & Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου)
1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας (Αρχαιολογικός Χώρος Καμίρου)

Aιτήσεις έως αύριο 10/4