12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

170

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης με 2 προκηρύξεις ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

ΣΟΧ1/2017

ΣΟΧ2/2017

Παράρτημα 29.11.2016

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Παράρτημα Γνώσης Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Π. Γρηγορίου Ε΄ 12 – Τ.Κ. 561 23 – Αμπελόκηποι, απευθύνοντας την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Αλεξίου Χαρίλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313686). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι :
από την 06η Μαρτίου 2017 έως και την 15η Μαρτίου 2017, ώρες 08.00 έως 14.00

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/03/2017-15/03/2017

Για να μένετε ενήμεροι κάντε Like στην σελίδα μας ΕΔΩ, κοινοποιήστε μας και πατήστε και το κουδουνάκι κάτω αριστερά. Ευχαριστούμε!
Δείτε επίσης:  Προσλήψεις δημοσιογράφων και ανταποκριτών στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *