12 Εργάτες στο Δήμο Λαυρεωτικής

26

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Εργατών Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/05/2018 – 31/05/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
22923 20152, 22923 20140

Κατεβάστε το αρχείο