ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

12 Προσλήψεις με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Υγείας (Φύλακες για 23 μήνες)

Το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων φύλαξης των κτιρίων, ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 23 μηνών, ως ακολούθως:

3 ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας
9 ΥΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend