ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

12 Προσλήψεις στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2019 – 2020».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend