ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

125 θέσεις εργασίας σε Δήμους & φορείς – Προκηρύξεις

ergasiakanea.eu - ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

4 Προσλήψεις στο Δήμο Αλοννήσου

Γνωστοποιείται ηπρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλοννήσου, που εδρεύει στην Αλόννησο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών,

συνολικού αριθμού εφτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2019» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 22 ατόμων στο Δήμο Τρίπολης

Ο δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τo χρονικό διάστηµα από 1-7-2019 έως και 6-9-2019 , συνολικού αριθµού
είκοσι δύο (22) ατόµων, για τις ανάγκες Πυροπροστασίας του ∆ήµου και συγκεκριµένα:

1. ∆έκα (10) φυλάκων κατηγορίας ΥΕ.
2. ∆ώδεκα (12) Οδηγών µε άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
Σε περίπτωση µη υποβολής ικανού αριθµού αιτηµάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα έντυπο της αίτησης και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά:
α)Από τα γραφεία του ∆ήµου (∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας – Λαγοπάτη 45 (1ος όροφος) – Τρίπολη.
β) Από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.tripolis.gr

Οι αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί στον ∆ήµο Τρίπολης το αργότερο έως και 20 Ιουνίου 2019.

Τηλ: 2713-600431,432


Προσλήψεις 27 ατόμων στο Δ. Αγίου Νικολάου

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 22 ατόμων στο Δ. Αριστοτέλη

O δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως τρεις (3) μήνες,

είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Λέσβου

Η Εφορεία Αρχαιτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα (12) δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΠΕ Θεσπρωτίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,

συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019 της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που εδρεύει στην Ηγουµενίτσα του Νοµού Θεσπρωτίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 7 ναυαγοσωστών στο Δήμο Σάμου

Ο Δήμαρχος Σάμου ανακοινώνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την

πρόσληψη ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.09.2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 15 ατόμων στο δήμο Θάσου

O δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη

15 πυροφυλάκων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 3 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Ηλιούπολης

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει τη σύναψη, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

τεσσάρων (4) ατόμων διάρκειας έως δύο (2) μήνες με αντίτιμο και συγκεκριμένα ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

O δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend