ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

124 Προσλήψεις στα Νοσοκομεία της χώρας & στη ΔΕΗ

4 Eιδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο»

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως ακολούθως:

2 Επιμελητές Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
1 Επιμελητής Β’ Αναισθησιολογίας
1 Επιμελητής Β’ Χειρουργικής

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Πληροφορίες: τηλ. 22813 60530

Αναλυτικότερα:
4 Eιδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο»

10 Eιδικευμένοι ιατροί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Πληροφορίες: τηλ. 213 2054267

Αναλυτικότερα:
10 Eιδικευμένοι ιατροί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

15 Eιδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Αναλυτικότερα:
15 Eιδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”

5 Ειδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Αθηνών “Η Ελπίς”

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Η Ελπίς” ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως ακολούθως:

1 Επιμελητής Β’ Καρδιολογίας
1 Επιμελητής Β’ Παθολογίας
1 Επιμελητής Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
1 Επιμελητής Β’ Ουρολογίας
1 Επιμελητής Β’ Παθολογικής Ανατομικής

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Πληροφορίες: τηλ. 213 2039109

Αναλυτικότερα:
5 Ειδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Αθηνών “Η Ελπίς

8 Ειδικευμένοι Iατροί στο Γ.Ν. Κοζάνης “Μαμάτσειο”

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο” ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Αναλυτικότερα:
8 Ειδικευμένοι Iατροί στο Γ.Ν. Κοζάνης “Μαμάτσειο”

8 Eιδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Χαλκιδικής

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Αναλυτικότερα:
8 Eιδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Χαλκιδικής

5 Eιδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Φλώρινας “Ελένη Θ. Δημητρίου”

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας “Ελένη Θ. Δημητρίου” ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Πληροφορίες: τηλ. 23850 25144

Αναλυτικότερα:
5 Eιδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Φλώρινας “Ελένη Θ. Δημητρίου”

14 Eιδικευμένοι Iατροί στο Γ.Ν. Τρικάλων

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Αναλυτικότερα:
14 Eιδικευμένοι Iατροί στο Γ.Ν. Τρικάλων

21 Ειδικευμένοι Ιατροί στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Αναλυτικότερα:
21 Ειδικευμένοι Ιατροί στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου

10 Ειδικευμένοι Ιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Πληροφορίες: τηλ. 213 2088117

Αναλυτικότερα:
10 Ειδικευμένοι Ιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

5 Eιδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ.Γεννηματάς”

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ.Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος” για τη Νοσηλευτική Μονάδα “Γ.Γεννηματάς”, ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Πληροφορίες: τηλ. 2313 308153

Αναλυτικότερα:
5 Eιδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ.Γεννηματάς”

4 Ειδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Γρεβενών

Το Γενικό Νοσομείο Γρεβενών ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως ακολούθως:

1 Επιμελητής Α’ Αναισθησιολογίας
1 Επιμελητής Β’ Παθολογίας
1 Επιμελητής Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας ή Παθολογίας
1 Επιμελητής Β’ Νευρολογίας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Αναλυτικότερα:
4 Ειδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Γρεβενών

13 Ειδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019

Πληροφορίες: τηλ. 2310 892202

Αναλυτικότερα:
13 Ειδικευμένοι Ιατροί στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

2 Iατροί στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. επαναπροκηρύσσει 2 θέσεις ιατρών με τους οποίους πρόκειται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου 8μηνης διάρκειας.

Πληροφορίες: τηλ. 210 3895505, 210 3895434

Αναλυτικότερα:
2 Iατροί στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend