13 άτομα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

73

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

6 ΔΕ Φυλάκων (λιμενικής εγκατάστασης)
1 ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών – Χειριστών (Οδηγών Γ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Μαγείρων
5 ΥΕ Εργατών/τριών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/06/2018 – 22/06/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
28430 63162