Θέσεις εργασίας σε κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας!

336

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) θέσεων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Σαγιάδας Θεσπρωτίας που θα λειτουργήσουν κατά το θέρος 2019 από 26/06/2019 έως και 25/07/2019 με δύο κατασκηνωτικές περιόδους, για τις εξής, κατά αριθμό

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου 2 Μέχρι και την 24-06-2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση (έντυπο Σ.Ο.Χ 1) πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2) Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
3) Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται).
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
5) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ανεργία (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή κάρτα ανεργίας.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7) Αντίγραφο λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ)

Αυτό το είδες;
Θέσεις εργασίας στη Nestlé

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/06/2019 μέχρι 24/06/2019.

Η προκήρυξη εδώ
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter