118 άτομα Τακτικού Προσωπικού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 118 ατόμων Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ως ακολούθως:

74 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
33 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
11 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/10/2018-13/11/2018

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»» ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Νοσηλευτών
2 ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/11/2018-12/11/2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
2108 141700

Ο Δήμος Περάματος ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1 ΔΕ Μάγειρας
1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
1 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/11/2018-12/11/2018

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Τηλέφωνο:
213 2037210, 213 2037215
Επισυναπτόμενο αρχείο:
1 άτομο  στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Κοινωνικού Φροντιστή έως 31/08/2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01-12/11/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
23730 25887, 23730 25533

Το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2019 ως ακολούθως:

1 ΔΕ Μαγείρων
21 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (ειδικότητας τραπεζοκόμων – λαντζέρων)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/10/2018-09/11/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
2713 601743
6 άτομα  στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παππά ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2019 ,με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

3 ΠΕ Γυμναστές
2 ΠΕ Δάσκαλοι
1 ΥΕ Καθαριότητα

Αυτό το είδες;  42 προσλήψεις στo Δήμο Θεσσαλονίκης

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
23213 52685-6
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter