16 θέσεις εργασίας φυλάκων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

115

προκήρυξη πρόσληψης 16 φυλάκων, 15 με ειδικότητα ΥΕ και 1 με ειδικότητα ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 31-12-2018) προχωρά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες και επείγουσες περιστάσεις.

Δείτε και κατεβάστε την προκήρυξη από το ergasiakanea.gr

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 από ΕΔΩ