ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, για το έτος 2019» συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 16 άτομα.

Πληροφορίες: τηλ. 213 2047305-6

Αναλυτικότερα: 16 άτομα στο Δήμο Χαϊδαρίου

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend