Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Μελέτη Αρχαιολογικών Υλικών» 
Καταληκτική Ημερομηνία:31/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ) – Cluster of Accelerator Laboratories for Ion Beam Research and Applications (CALIBRA)» 
Καταληκτική Ημερομηνία:31/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας,Ενέργειας και Ασφάλειας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση» 
Καταληκτική Ημερομηνία:31/05/2019

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «VISOR – VIRTUAL COACHING SERVICES FOR OLDER ADULTS(273)» 
Καταληκτική Ημερομηνία:27/05/2019

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «CLOUDLEDGE TOC: CLOUD Learning on the EDGE of TOurism and Culture. Η πλατφόρμα του Mobile Εκπαιδευτικού Τουρισμού» 
Καταληκτική Ημερομηνία:31/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο « Επίπεδα Οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων στα παιδιά της Κρήτης»  
Καταληκτική Ημερομηνία:26/05/2019

Έντεκα (11) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο «TRESSPASS – robust Risk basEd Screening and alert System for PASSengers and luggage» και «CIVILnEXT – Next generation of information systems to support EU external policies» 
Καταληκτική Ημερομηνία:15/06/2019

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter