1Ε/2018: Αποστολή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

107

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2018 Προκήρυξη του , που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

  Πίνακας Θέσεων

Δείτε επίσης:  ΟΑΕΔ: 5.500 προσλήψεις με 12μηνη σύμβαση στο Δημόσιο
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *