20 άτομα στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού

69

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

2 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
18 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/05/2018 – 04/06/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
213 2002852, 213 2002857