20 προσλήψεις στο Δήμο Κιλκίς

78

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
17 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Καταληκτική ημερομηνία: 
Δευτέρα, Απρίλιος 2, 2018

Κατεβάστε το αρχείο