Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών στο πλαίσιο του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση «Οδικών Χαρτών Προσαρμογής Επαγγελμάτων» ως αποτέλεσμα της υλοποίησης ενεργειών πρόγνωσης και αποτύπωσης τάσεων και εξελίξεων που αναμένεται να επηρεάσουν τις μικρές επιχειρήσεις ανά επάγγελμα/ενότητα επαγγέλματος όπως εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Αυτό το είδες;
Προσλήψεις σε δημόσιο και φορείς ανοικτές για αιτήσεις αυτή την εβδομάδα

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 15/9/2020.

Επισημαίνεται ρητά ότι οι φάκελοι δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι 15/2/2019 και ώρα 15:00.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Σχετικά Αρχεία

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών για το Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων

 Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter