Θέσεις εργασίας στο ΑΠΘ – Όλες οι πληροφορίες παρακάτω

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Σύστημα Υποστήριξης Τρίτης Ηλικίας με Έξυπνες Συσκευές» 
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας ΤΠΕ-συστήματος γνώσης για την υποβοήθηση ατόμων με χαμηλή όραση»
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2018Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της καλλιέργειας μαστιχόδεντρων με μοχλό τη χρήση καινοτόμων μοριακών μεθόδων»
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανεπεξέργαστη διαμόρφωση απόδοσης για ισχύ και θερμότητα μέσω τεχνολογιών συσσώρευσης ενέργειας»
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2018

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Συσχέτιση κλινικής έκφανσης και πολυπλοκότητας της Στεφανιαίας Νόσου με το μεταβολικό προφίλ ασθενών» 
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2018

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ακαδημαϊκή συνεργασία ΑΠΘ – Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «ΠΑΙΔΕΙΑ»»
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «An Open-Access Research Infrastructure of Chemical Biology and Target-Based Screening Technologies for Human and Animal Health, Agriculture and the Environment (OPENSCREEN-GR» 
Καταληκτική Ημερομηνία:15/11/2018

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας»
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ελαφριά χαλύβδινα φύλλα ελατηρίων με βελτιωμένη αντοχή και αξιοπιστία (Lightweight steel Leaf Springs with improved durability and reliability)»
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2018


Νέες θέσεις εργασίας για προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HELNET – Πανελλήνια πειραματική υποδομή»- Υποέργο 7, Πράξης «HELIX-National Digital Infrastructures for Research»» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HELNET – Πανελλήνια πειραματική υποδομή»- Υποέργο 7, Πράξης «HELIX-National Digital Infrastructures for Research»»Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HELNET – Πανελλήνια πειραματική υποδομή»- Υποέργο 7, Πράξης «HELIX-National Digital Infrastructures for Research»»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HELNET – Πανελλήνια πειραματική υποδομή»- Υποέργο 7, Πράξης «HELIX-National Digital Infrastructures for Research»»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HELNET – Πανελλήνια πειραματική υποδομή»- Υποέργο 7, Πράξης «HELIX-National Digital Infrastructures for Research»»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HELNET – Πανελλήνια πειραματική υποδομή»- Υποέργο 7, Πράξης «HELIX-National Digital Infrastructures for Research»»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HELNET – Πανελλήνια πειραματική υποδομή»- Υποέργο 7, Πράξης «HELIX-National Digital Infrastructures for Research»»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HELNET – Πανελλήνια πειραματική υποδομή»- Υποέργο 7, Πράξης «HELIX-National Digital Infrastructures for Research»» 

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter