23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φλώρινας

28

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούλιος 16, 2018
Τηλέφωνο:
23853 51027