23 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης

100

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

2 ΠΕ Ειδικής Αγωγής
2 ΔΕ Εκπαιδευτών Εικαστικών Τεχνών
9 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Καταληκτική ημερομηνία: 
Τρίτη, Απρίλιος 3, 2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κατεβάστε το αρχείο