ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έως τη Δευτέρα 14/10 οι αιτήσεις για τις 237 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Νοσοκομείο Σωτηρία

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά διακοσίων τριάντα επτά (237) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής .

9 ∆Ε Προσωπικό Φύλαξης – Ασφάλειας
4 ∆Ε Προσωπικό Εστίασης – Μάγειροι (Παρασκευή φαγητού για την κάλυψη των αναγκών των µαγειρείων)
224 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Αιτήσεις έως 14 Οκτωβρίου.

Η προκήρυξη εδώ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 7 ΕΔΩ

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend