ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

25 Προσλήψεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωπόνος, Υποψήφιος Διδάκτορας
Καταληκτική ημερομηνία: 16-12-2019

Τεχνικό Προσωπικό υποστήριξης καλλιέργειας πειραματικών φυτών
Καταληκτική ημερομηνία: 16-12-2019

3 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προμονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες συστημάτων θέρμανσης-ψύξης υψηλής θερμομόνωσης και διαστατικής σταθερότητας»
Καταληκτική ημερομηνία: 16-12-2019

1 άτομο στην Επιστήμη της Γεωπονίας
Καταληκτική ημερομηνία: 16-12-2019

3 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτομίες για τη βιώσιμη εκτροφή προβάτων και γιδιών στην Ευρώπη»
Καταληκτική ημερομηνία: 13-12-2019

10 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυής Ερευνητική Υποδομή για τη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική /ENIRISST Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics»
Καταληκτική ημερομηνία: 12-12-2019

2 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προμονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες συστημάτων θέρμανσης-ψύξης υψηλής θερμομόνωσης και διαστατικής σταθερότητας»
Καταληκτική ημερομηνία: 12-12-2019

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποίηση της θεραπείας για τη μακροχρόνια διατήρηση καθαρού δέρματος σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή χρόνια ψωρίαση κατά πλάκας: Μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, ανοιχτή με τυφλή εκτίμηση, συγκριτική μελέτη 52 εβδομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας των 300mg secukinumab υποδορίως – OPTIMISE»
Καταληκτική ημερομηνία: 10-12-2019

3 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έξυπνα Προσαρμοζόμενα Απομακρυσμένα Διαγνωστικά Συστήματα κατά της Παραποίησης (των Συστημάτων Ελέγχου Εκπομπών Ρύπων)»
Καταληκτική ημερομηνία: 10-12-2019

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend