ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

25 Προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «τεχνικούς διασκέψεων» (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 25

Οι τεχνικοί διασκέψεων είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό του τεχνικού εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε πολυμεσικές/οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις διασκέψεων, καθώς και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης πρώτου επιπέδου για οπτικοακουστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής.

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την παρούσα διαδικασία επιλογής

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Προθεσμία εγγραφής: 10 Δεκεμβρίου 2019

ΑΙΤΗΣΗ

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend