ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

25 Προσλήψεις στους Δήμο Αβδήρων & Δήμο Αλμυρού

ergasiakanea.eu - Θέσεις Δημοσιου

O δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών,

συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες έτους 2019 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας-Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

O δήμος Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,

δέκα τεσσάρων (14) ατόµων ΥΕ16 εργατών καθαριότητας & δύο (2) ατόµων ∆Ε Ηλεκτρολόγων, για τους µήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend