25 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης

96

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 14/07/2018.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/01/2018-12/01/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Καταληκτική ημερομηνία:
Παρασκευή, Ιανουάριος 12, 2018
Τηλέφωνο:
23510 45315

Κατεβάστε το αρχείο