26 θέσεις ΔΕ φυλάκων στο Λαϊκό νοσοκομείο

405

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12­2018

Δείτε την προκήρυξη και κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 από ΕΔΩ

Κατεβάστε το αρχείο