ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΕΠ: 26 Προσλήψεις για 8 μήνες στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι έξι (26) ατόμων (ταμιών ΔΕ και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 6

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/11/2019-25/11/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend