ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

26 Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών

1 άτομο με Πτυχίο ΠΕ Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2019

1 Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/11/2019

1 Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/11/2019

1 Πτυχιούχος Βιολογίας ή Ιχθυοκαλλιέργειας – Υποψήφιος Διδάκτορας
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/11/2019

1 άτομο με Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών και Πληροφορικής ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχίο Πληροφορικής με διδακτορικό τίτλο σπουδών
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/11/2019

15 άτομα για την Υποστήριξη ‐ Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/11/2019

2 άτομα με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/11/2019

2 άτομα με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/11/2019

1 Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/11/2019

1 άτομο με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/11/2019

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend