26 Θέσεις εργασίας σε Ερευνητικούς Φορείς

211

Προσλήψεις προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου, παρ΄ Εφέταις, πλήρους απασχόλησης, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία στο ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από 8 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη έως 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Κατεβάστε το αρχείο [490.93 KB]

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης» 

Οκτώ (8) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης/Έργου: «Ευφυής Τουριστικός Οδηγός εξατομικευμένων και δυναμικών προσφορών Τουριστικών Υπηρεσιών με αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης και συνδυασμένου φιλτραρίσματος – filoxeno2.0» 

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Θέσεις εργασίας για ερευνητικά έργα στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities» – «IRIS»»  

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart IsLand Energy systems» – «SMILE»Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Βιώσιμες και καινοτόμες εφαρμογές κυψελών καυσίμου για τα Νησιωτικά Ενεργειακά Συστήματα (SUNIES)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart IsLand Energy systems» – «SMILE»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cost Effective Conversion of Lignite and Waste to Liquid Fuels» – «LIG2LIQ»

Δείτε επίσης:  34 θέσεις εργασίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Φύλακες)

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «LIFE 16 CCM/GR/000044, Low-cost, carbon positive bioethanol production with innovative Green Floating Filters in multiple water bodies.» – «LIFE BIOMASS C+»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «LIFE15 CCA/ES/000125, Restore desertified areas with an innovative tree growing method across the Mediterranean border to increase resilience» – «THE GREEN LINK»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area» – «LESS-WASTE-II»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area» – «LESS-WASTE-II»

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018


Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες για τις θέσεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων.

Α. Μία (1) θέση υπεύθυνου ταμειακής διαχείρισης για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΣΟΧΤΔ)

Β. Μία (1) θέση υπαλλήλου για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΣΟΧΠ)Γ. Μία (1) θέση υπαλλήλου για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων (ΣΟΧΤΥ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και την 16η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: recruitment@elidek.gr

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter