3 άτομα με ΣΟΧ στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

62

 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
1 ΤΕ Επισκέπτης Υγείας

Καταληκτική ημερομηνία: 23-03-2017

Αναλυτικότερα στον σύνδεσμο. Προκήρυξη