3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νέας Σμύρνης

48

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Ψυχολόγος
2 ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

Καταληκτική ημερομηνία: 20-03-2017

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.