30 άτομα στο Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

34

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

6 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας
24 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/06/2018 – 22/06/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
213 2038292