Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κέρκυρας προκηρύσσει την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, Καλλιτεχνικού-Διδακτικού προσωπικού για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς (2019-2020).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως δύο (2) κωδικούς θέσεων. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά από την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019: 

  1. Αίτηση που λαμβάνεται από τον ΔΟΠΑΠ
  2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
  3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
Αυτό το είδες;
Προσλήψεις στο Δήμο Βόλβης (Ν. Θεσσαλονίκης)

Παραλαβή της προκήρυξης και των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του ΔΟΠΑΠ (Πύλη Αγ. Νικολάου – Φαληράκι). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter