ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

31 Προσλήψεις στο Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

1 Νέος ερευνητής με ειδικότητα στην Πληροφορική στο πεδίο/ ή θεματική περιοχή: αναγνώριση γεγονότων από δεδομένα
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/10/2019

1 Φαρμακοποιός ή Χημικός με Διδακτορικό σε Φαρμακευτική Χημεία ή στην Οργανική Σύνθεση & 1 Φαρμακοποιός ή Xημικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία ή στην Οργανική Χημεία
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/10/2019

1 άτομο με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών ή συναφών επιστημών
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/10/2019

1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου στην Επικοινωνία και Διαφήμιση ή σε συναφές αντικείμενο με Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/10/2019

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

3 θέσεις «Μεταδιδακτορικής έρευνας και ανάπτυξης σε Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην Ανάλυση Εγγράφων, 3 θέσεις «Έρευνας και ανάπτυξης σε Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην Ανάλυση Εγγράφων» & 2 θέσεις «Μηχανικών Ερευνητικού Λογισμικού (Research Engineer)»
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/10/2019

1 Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος σε Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/10/2019

1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θεωρητικής κατεύθυνσης με αντικείμενο την διοίκηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜSc), 1 Πτυχιούχος ή επί πτυχίω Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής, 1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Η/Υ, 1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ, 1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, 1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου τμήματος επιστήμης Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής.
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/10/2019

1 Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικός Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ/ΤΕΙ για την θέση του Junior C++ Developer
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/10/2019

1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική, 1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου κατεύθυνσης Ηλεκτρονικής/Νανοτεχνολογίας ή Πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο σχεδιασμό συστημάτων (Embedded Systems), 1 Πτυχιούχος ή τελειόφοιτος Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής, 1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επιστήμη των υπολογιστών, 1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/10/2019

1 Κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Πληροφορική & 1 Κάτοχος Διδακτορικού στην Πληροφορική
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/10/2019

1 Θέση «Μεταδιδακτορικής έρευνας και ανάπτυξης σε εξόρυξη γνώσης από δεδομένα»
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/10/2019

1 Κάτοχος Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή άλλο σχετικό κλάδο
Καταληκτική Ημερομηνία: 06/11/2019

1 άτομο με Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/10/2019

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend