ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

32 Προσλήψεις στο Δήμο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με άδεια Γ’ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
27 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend