33 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

121

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2018.