ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

34 Προσλήψεις με ΣΟΧ σε Δήμους και Εφορείες Αρχαιοτήτων

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση Μνημείων
1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους
5 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (2ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Β΄] με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφιών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2019-04/10/2019

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend