Λήγουν οι αιτήσεις για τις 34 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

1376

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 34 άτομα για 12 μήνες, ως ακολούθως:

 

1 ΠΕ Ιατρού (Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας)
4 ΠΕ Ψυχολόγων
3 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
8 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
2 ΤΕ Νοσηλευτών
1 ΔΕ Βοηθού Φαρμακοποιού
2 ΔΕ Οδηγών
2 ΔΕ Σιτιστών
2 ΔΕ Αποθηκάριων
3 ΥΕ Βοηθών Αποθηκάριων
4 ΥΕ Καθαριστών
2 ΥΕ Βοηθού Σιτιστή

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/10/2018-05/11/2018

Δείτε επίσης:  104 προλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ που οι αιτήσεις τους λήγουν σύντομα - Δείτε τις θέσεις και κάντε αίτηση
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *