35 άτομα στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

226

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/07/2018-16/07/2018