ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

35 Προσλήψεις σε Δήμους & Πανεπιστήμια

8 άτομα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1 Υποψήφιος Διδάκτορας – Πτυχιούχος Κτηνιατρικής στο Τμήμα Κτηνιατρικής, Καρδίτσα
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/11/2019

1 Υποψήφιος Διδάκτορας – Πτυχιούχος Κτηνιατρικής στο Τμήμα Κτηνιατρικής, Καρδίτσα
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/11/2019

1 Υποψήφιος διδάκτορας – Γυμναστής – Τρίκαλα
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2019

1 Γεωπόνος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού – Υποψήφιος Διδάκτορας – Νέα Ιωνία Μαγνησίας
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2019

1 Μεταδιδάκτορας στη Μοριακή Μικροβιολογία ή Μοριακή βιολογία – Λάρισα
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/11/2019

1 Πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος – Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης – Βόλος
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/11/2019

1 Υπάλληλος Γραφείου – Πτυχιούχος ΑΕΙ – Λάρισα
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/11/2019

1 Τεχνικός με γνώσεις πληροφορικής με Πτυχίο Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού από ΑΕΙ ή ΤΕΙ – Λαμία
Καταληκτική Ημερομηνία: 19/11/2019

4 άτομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1 άτομο με Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών

1 άτομο με Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Πολιτικού Μηχανικού – Υποψήφιος Διδάκτορας

2 άτομα με Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατεύθυνσης διοικητικού και οικονομικού

7 Εργάτες Κοιµητηρίων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ΥΕ Εργατών Κοιµητηρίων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 2µηνης διάρκειας.

Υποβολή Αιτήσεων έως και τη Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2019.

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend